آرشیو برچسب: بلاکچین

زنجیره ی اصلی ای که معاملات دیجیتال در آن صورت میگیرد بلاک چین است و با مطالب زیر کمی بهتر این اکتشاف را بشناسیم. فناوری بلاک چین هنوز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار نگرفته بود و پیش بینی میشد با تکامل بشر این فناوری زیادتر از قبل مورد استفاده باشد. بزرگترین مانعِ فراگیر […]

ادامه مطلب 2020/10/12

pow مخفف proof of work می باشد و به معنی روش اثبات کار می باشد. مفهوم اولیه روش اثبات کار در سال 1993 برای حل مشکل سواستفاده در اراِئه سرویس ها مطرح شد و در واقع برای شفاف سازی در عملکرد هر فرد و بخش کاربرد دارد یعنی در این روش هر کسی که عملی […]

ادامه مطلب 2020/08/22